Vlastníci

Vlastníci by mohli ideálně inspirovat další filmaře, neboť mají co říct.

Recenze a rozhovory