Á­-B­-C­-D­-É­-F­-G­-H­-CH­-Í­-JONESTOWN

Film se snaží pomocí nezvyklých inscenačních prostředků rozbít síť konvencí, jež dané médium utvářejí, a odhalit jeho skryté principy. Výsledek ale působí mnohem těžkopádněji.

Recenze a rozhovory