Ani eko, ani bio. To Bolek Polívka spasil Cestu domů

Navzdory kazatelskému tónu se nakonec kronika Vorlových cest uzavře v kruhu sice očekávaném, usmířeném, nikoli však umělém.

Recenze a rozhovory