Ukázky naznačují strhující drama, jehož příběh skýtá potenciál nahlédnout do doposud stigmatizovaného prostředí s větší citlivostí.