Až přijde válka

„Celá domobrana je výkvět atmosféry, kterou máme v Evropě,“ tvrdí tvůrce Jan Gebert

Recenze a rozhovory