Prestižní festival vybral do soutěže La Cinef snímky Darii Kashcheevy a Petra Pylypčuka.