BOD OBNOVY MOHL BÝT BUĎ TRAPNĚ PROVINČNÍ SCI-FI, NEBO ÚSPĚCH. JE TO DRUHÉ

Ambiciózní debut režiséra Roberta Hloze naplňuje představu povedené žánrové zábavy.

Recenze a rozhovory