Bylo by žádoucí, aby filmoví producenti více využívali nových možností distribuce a zvýšili tím pravděpodobnost, že si jejich film najde své publikum.