V ročníku Českých lvů plném snímků o křižovatkách národní historie vítězily příběhy nadčasové a obecné.