V kultuře uvržené do karantény panují zmatky. Týkají se i toho, jakým způsobem hodlá stát podporovat lidi, jejichž kulturní činnost aktuálně možná není.