Výběrem témat, závažných pro jednotlivce i společnost, i úrovní jejich zpracování dokázali mladí tvůrci, že představují příslib do budoucna.