S otci je to těžké: to je pojítko mezi jinak velmi odlišnými filmy Electra a Osmý den.