Film Promlčeno se vymezuje vůči promlčecí lhůtě pro trestné činy

Hlavní deviza filmu spočívá v tom, že i přes kolísavý rytmus vyprávění dokáže držet divákovu pozornost a zvědavost.

Recenze a rozhovory