FILMOVÁ RETROSPEKTIVA TÝDNE

Typické pro Schormovo dílo jako celek je tázání se. Více otázek než snadných odpovědí.

Recenze a rozhovory