Jeho dílo představuje pozoruhodný příklad toho, kdy je významný umělec zároveň zasloužilým, státotvorným tvůrcem.