Hádala se duše s tělem

Cíl natočit živý a přímočarý portrét Václava Havla jako rodící se politické ikony byl naplněn vrchovatě.

Recenze a rozhovory