Hele vole, tvoje stará točila porno

Otázkou zůstává, proč v rámci hlavně pro ženy citlivého tématu musel vzniknout ryze mužský, a co hůř, šablonovitý film.

Recenze a rozhovory