Hmyz. Švankmajerova novinka vzývá cynismus fantazie

Švankmajer osobně divákům do kamery vysvětlí, že scénář psal jako automatický text a sám neví, o čem jeho dílo je.

 

Recenze a rozhovory