Jak dosáhnout spravedlnosti

Humorně dramatický Modelář se filmového mistrovství nedotýká, klade ale závažné otázky.

Recenze a rozhovory