Jak rozdělit tři páry do tří vil, poradí Srdce na dlani

Snímek alespoň neuráží hrubostí, stupiditou ani neumětelstvím. Je vlídný, poklidný, typicky televizní. Nic tu neruší, nic tu nejiskří, nic tu nepřekvapí.

Recenze a rozhovory