Jak si nevzít nic k srdci. Štědrovečerní pohádka cestuje časem, modernější ale není

Hlavně zamrzí, že navzdory snahám vtáhnout do hry moderní prvky tvůrci z oblíbeného žánru zachovali především to nejméně životné.

Recenze a rozhovory