Jak slovenská Služka poznala v metropoli ženskou něhu

S rozkladem mocnářství pokračuje rozklad celé rodiny c.a k. úředníka, ovšem na barvitou kroniku typu Jih proti Severu zkrátka Služka nemá.

Recenze a rozhovory