Jako letní sníh – Život J. A. Komenského

Česko, 2020, 96 min

Režie: Lubomír Hlavsa
Scénář: Martin Fahrner
Hrají: Alois Švehlík, David Švehlík, Igor Bareš, Vladimír Javorský, Jenovéfa Boková, Marika Šoposká, Kristýna Janáčková, Milena Steinmasslová, Luboš Veselý, Eliška Křenková, Jiří Klem, Simona Postlerová a další

Premiéra: 4. 1. 2021 na ČT2

Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisů, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, ale také v těch místech Evropy, ve kterých jsou nejpatrnější stopy působení Jana Amose, tedy také v Maďarsku, kde se mu podařilo vytvořit životaschopný model výuky pod heslem „škola hrou“. Příběh Komenského rámuje jeho rozhovor s malířem Rembrandtem, který kreslil jeho podobiznu.

Recenze a rozhovory

Přešít a prodat podruhé. Úsporný hold učiteli národů

Režisér Hlavsa své hrané dokudrama prodal podruhé. Vykuchal z něj celé ilustrační úryvky a proložil je prakticky stejnými údaji, jenom pro změnu v civilním podání badatelů.

Životopis na hraně. Že by se Rembrandt omluvil Komenskému?

Herecky silná sestava semusí probíjet přes různé limity, počínaje rozhlasovým rázem dialogu v ateliéru a konče opakovaným manýrismem zpomalovaných scén.