Jan Budař vede svého Prince Mamánka vstříc smrti. Podivná pohádka má velké ambice, ale končí jako troškovina

Výsledek je velmi rozpačitý a pro publikum všech věkových kategorií spíše nepřehledný.

Recenze a rozhovory