Křipač Jan

Mráz na Volze

Horkého režies staví na prostém vyprávění – na několika individuálních postavách a na pozvolném rozvíjen zápletky.
Křipač

Redaktor časopisu Film a doba a šéfeditor webového portálu NFA Filmový přehled

V roce 2003 spoluzaložil internetový časopis o nezávislém filmu Fantom, do roku 2015 byl jeho šéfredaktorem. V letech 2004–2012 působil jako odborný asistent na Katedře divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci, kde přednášel dějiny světového filmu. Od roku 2008 pracoval jako kurátor a dramaturg v Národním filmovém archivu. V roce 2015 se stal šéfredaktorem internetového časopisu NFA Revue Filmového přehledu, o dva roky později pak šéfeditorem portálu o českém filmu Filmový přehled. V roce 2016 nastoupil do redakce časopisu Film a doba, kde má na starosti rubriku Kritiky a recenze. Autorsky se podílel na několika sbornících a kolektivních monografiích.