Možná je tím hlavním hybným principem jistá bezideovost a cílená apolitičnost příběhu, který má být jenom univerzální, srozumitelný všude a všem.