KaprKód také poukázal na to, že dokumentární portréty nemusejí být archivní nuda s mluvícími hlavami.