Umřel přednosta Hubička? Nebo snad Servác ze Tří veteránů? Ludvík Jahn ze Žertu? Ti neumřou už nikdy, zemřel Josef Somr.