Jako obraz myšlenkové omezenosti a prázdnoty, jehož aktéři zosobňují typické rysy české národní povahy, film nepřestává být platný.