Krajina ve stínu

Sláma s jistotou a obdivuhodnou suverénnosti staví na ramenou obrů – mistrů světového filmu.

Recenze a rozhovory