Lehce s životem se prát. Divácky vděčný dokument o Jiřím Suchém

Šťastné bylo rozhodnutí, čemu a v jaké míře se z přebohaté škály těch šedesáti let pilné práce v dramatických i výtvarných oborech věnovat.

Recenze a rozhovory