Psal se rok 1953, když se pět mužů vydalo v chladných podzimních dnech přes východní Německo na západ.