„Mezi mladými lidmi uvadají ambice, nevědí, k čemu mířit,“ říká Albert Hospodářský, autor filmu Brutální vedro

Hospodářský roli bloudícího Vincka napsal pro svého bratra Vincenta, o němž v prvním ročníku FAMU natáčel krátký dokument.

Recenze a rozhovory