Filmové muzeum ve Františkánské zahradě není běžná sbírka historických předmětů, ale i prostor pro imaginaci, fantazii a kreativitu.