Naši vlastní

Vlastníci s přesahem do obecnějších sfér podávají pomocí jednoduché alegorie obraz společenského milieu třicet let po sametové revoluci.

Recenze a rozhovory