Nastupuje Docent na vraždy, nebo na policejní akademii?

Nová serie České televize sází na českou libůstku: smát se intelektuálům.

Recenze a rozhovory