Návštěvníci: Kde jsme doma?

Návštěvníci divácky atraktivní formou pokládají zásadní otázky dotýkající se života všech lidí obývajících planetu Zemi na začátku 21. století.

Recenze a rozhovory