Některé můžou

Scénář postrádá dramatický oblouk, děj sestává z nesouvislých výstupů jak na besídce pomocné školy.

Recenze a rozhovory