Filmová kritika nás má učit objevovat nové věci, poutat nás k něčemu, co jiné a co se liší od mainstreamu. Kolja představuje pravý opak tohoto.