Nic jako dřív má moc zbourat hranici mezi dokumentem a fikcí. Český film je tu opět světový

Mezi řádky vyvstává též portrét celého vykořeněného kraje bez perspektivy.

Recenze a rozhovory