Odvážné palce: Hastrman

…tak je to čím dál blbější a obávám se, že i nechtěně vtipné.

Recenze a rozhovory