Oko za oko, gram za gram. Ubal a zmiz jen pěstuje žánrovou hru

Autor více sil vynakládá na obal než na obsah i stavbu příběhu.

Recenze a rozhovory