Paliativní péče neznamená konec. Dokument vedený obdivem stíhá klást palčivé otázky

Celý snímek vypovídá o tom, jak důležité je si takové otázky klást a nespokojovat se s povrchními odpověďmi.

Recenze a rozhovory