Rozsáhlý empirický výzkum zkoumal proměny diváckého chování, a to jak z hlediska chození do kina, tak i sledování obsahu na streamovacích platformách.