Pocta klaunovi i našim vzpomínkám

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát je portrét naplněný až po okraj emocemi.

Recenze a rozhovory