Porno jako lechtivá záminka pro romanci jménem Chyby

Střízlivá autenticita herectví i reálií drží romanci bez tajemství nad vodou.

Recenze a rozhovory