Patřil ke generaci herců, jejichž tvář i jméno znají všichni, pouze pro každého diváka zosobňují jinou vrcholnou vzpomínku.