Pražský kat byl restaurován fotochemickou cestou. O složitém procesu obnovy si Tomáš Pilát povídal s Janou Přikrylovou a Evou Urbanovou z NFA.