Přešít a prodat podruhé. Úsporný hold učiteli národů

Režisér Hlavsa své hrané dokudrama prodal podruhé. Vykuchal z něj celé ilustrační úryvky a proložil je prakticky stejnými údaji, jenom pro změnu v civilním podání badatelů.

Recenze a rozhovory