Příliš málo hrdinů, příliš mnoho lhářů. Havelkův film se snaží popsat problémy Čechů

Mimořádná událost rámec přesahuje do příliš mnoha směrů, nahodile a nerytmicky. Jako kdyby scénář vznikal bez předem ujasněného záměru, improvizovaným napojováním dalších a dalších nápadů.

Recenze a rozhovory